• In Alles
    • In Publicaties
    • In Organisaties
    • In Projecten

Archiefbrunch: twee Leuvense zorginstellingen

Na het succes van vorig jaar, pakt het stadsarchief ook dit jaar uit met een reeks van heerlijk interessante archiefbrunches. Vijf zaterdagvoormiddagen ben je welkom voor een lezing door deskundige sprekers over een bijzonder onderwerp, terwijl je geniet van een rijkelijke brunch. En dit telkens op een verrassende locatie. Op zaterdag 22 april zullen Caroline Vleugels en Marika Ceunen het hebben over twee voormalige zorginstellingen: het Van Dalecollege en het Zwartzustersklooster.

Dankzij goed bewaard gebleven documenten en foto's kom je tijdens deze brunch meer te weten over het Van Dalecollege dat in de 19de eeuw als Werkhuis van Weldadigheid en als ouderlingentehuis was ingericht. Ook het Zwartzustersklooster, waar de brunch plaatsvindt, was sinds de middeleeuwen al een zorginstelling. Aanvankelijk hielden de zusters zich bezig met ziekenzorg, in het bijzonder met thuisverpleging. Na de Franse Revolutie werd het klooster omgevormd tot een opvanghuis voor zwakzinnige vrouwen. Je verneemt meer over de geschiedenis, locatie en werking van deze twee voormalige zorginstellingen.

Na de brunch kan je nog een geleid bezoek brengen aan het Van Dalecollege. Vertrekpunt is het Zwartzustersklooster rond 13.30 uur. De gids, Jos De Winter, vertelt met veel passie over alle hoeken van het gebouw.

Plaats van afspraak is de kapel van het Zwartzustersklooster, Schapenstraat 80, van 10.30 uur tot 13 uur. Gelieve bij inschrijving te vermelden of je deelneemt aan de aansluitende rondleiding in het Van Dalecollege.

Inschrijven voor de brunch
Wil je erbij zijn? Schrijf je dan vooraf in via archief@leuven.be of 016 30 08 69. Je aanmelding zal nadien per emai bevestigd worden. Elke brunch kost € 20 per persoon. Tenzij je lid bent van de vriendenvereniging SALSA!, dan betaal je € 15. Betalen kan cash ter plaatse of via storting op het rekeningnummer van SALSA! vzw (IBAN BE 93 068-2420772-67).

Staan nog op het menu:

- 24 juni 2017: geschiedenis van de Leuvense voetbalploegen, door Marcel Daems in de VIP-loge van OHL

- 16 september 2017: 150 jaar schouwburg, door Koen Dobbelaere in de foyer van de stadsschouwburg

- 18 november 2017: Leuvense wederopbouwarchitecten, in de refter van het Justus Lipsiusscollege


Stonden al eerder op het menu:

- 10 september 2016: het privé-archief van Pieter Willems door dr. Rob Belemans in het voormalig huis van Willems in de Brusselsestraat 190.

- 22 oktober 2016: over de wederopbouw in Leuven door adviseur monumentenbeleid Joke Buijs en Prof. em. Luc Verpoest, in de museumzaal van de Universiteitshal

- 19 november 2016: de beiaardcultuur in Leuven, door Luc Rombouts, universiteitsbeiaardier KU Leuven en auteur van verschillende boeken over de beiaardcultuur

- 4 maart 2017: de vrouw in de middeleeuwen door Andrea Bardyn, in de kapel van de Romaanse Poort

Info
Naam
Archiefbrunch: twee Leuvense zorginstellingen
Datum
22 april 2017
Locatie
kapel Zwartzustersklooster, Schapenstraat 80
Uur
10.30 tot 13 uur
Prijs
20 euro
Reservatie
archief@leuven.be of 016 30 08 69
Website
www.salsavzw.be
1/1
Naam
Archiefbrunch: twee Leuvense zorginstellingen
Datum
22 april 2017
Locatie
kapel Zwartzustersklooster, Schapenstraat 80
Uur
10.30 tot 13 uur
Prijs
20 euro
Reservatie
archief@leuven.be of 016 30 08 69
Meer info
Bezoek de website
Leuvens erfgoed, doe mee