SELECT imr.modulerelatedno, imr.itemno1 AS item FROM item_module_related AS imr
								   	WHERE imr.partno1 = 2
									AND imr.itemno2 = 76
									AND imr.partno2 = 23
Aankomst 40 klokken van de nieuwe Vredesbeiaard | Nieuws | Erfgoedcel Leuven
  • In Alles
    • In Publicaties
    • In Organisaties
    • In Projecten

Aankomst 40 klokken van de nieuwe Vredesbeiaard

10 september 2018

Het is zover. Alle 40 klokken van de nieuwe Vredesbeiaard zijn gearriveerd op de site van de Abdij van Park. Op 11 en 12 september kan je ze nog snel komen bekijken op het Neerhof, het centrale binnenplein van de abdij, voordat ze op 13 september in de klokkentoren gehesen worden. Een unieke kans om tussen de klokken - samen goed voor 10,6 ton aan brons- te wandelen en de vredesopschriften en versieringen van dichtbij te bewonderen. 

De 40 klokken van de Vredesbeiaard zijn gestemd en gekeurd in de klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts en klaar voor hun reis van het Nederlandse Asten naar de Abdij van Park. Na 130 km komen ze op maandag 10 september aan op het Neerhof van de Abdij van Park. Het zijn stuk voor stuk replica’s van de oorspronkelijke klokken van de abdijbeiaard die tijdens WO I verwoest werden.

tentoonstelling op 11 en 12 september
Op 11 en 12 september kan je ze heel uitzonderlijk, maar meteen ook een laatste maal van dichtbij komen bewonderen. De klokken staan dan opgesteld op het centrale binnenplein in de volgorde waarin ze in de toren worden gehangen. Op die manier kan je tussen de verschillende klokken - de grootste weegt 2132 kg en de kleinste 6,6 kg- wandelen- en de versieringen en vredesopschriften bewonderen. Je kan ze zelfs aanraken en ermee op de foto als je wil.

Voor de scholen is er een speciaal programma: leerlingen zullen persoonlijke vredesboodschappen neerschrijven op kleine klokjes die in een vredesboom gehangen worden.

De nieuwe Vredesbeiaard zal op 11 november 2018, precies 100 jaar na het einde van WO I, voor het eerst klinken in de Abdij van Park. 

Wat voorafging 
In 2016 beslisten de steden Leuven en Neuss tot een unieke samenwerking: de creatie van een Vredesbeiaard in Leuven. Troepen uit Neuss waren immers de aanstokers van de verwoesting van Leuven in 1914, toen ook de 18e-eeuwse stadsbeiaard in de Sint-Pieterskerk aan zijn einde kwam. De nieuwe beiaard zal geplaatst worden in de toren waar het oorspronkelijke instrument van 1730 tot 1797 hing: de Abdijtoren van Park. Vanaf 11 november zullen de Vredesklokken klinken als een teken voor de wereld dat vrede en verzoening altijd mogelijk zijn, hoe pijnlijk een gezamenlijk verleden ook geweest is.

1/3
Datum
11 en 12 september 2018
Locatie
Binnenplein Abdij van Park
Meer info
Leuvens erfgoed, doe mee