• In Alles
    • In Publicaties
    • In Organisaties
    • In Projecten

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC)

Al eeuwenlang speelt religieus erfgoed een centrale rol in onze maatschappij. Talrijke religieuze gebouwen, objecten en tradities maken vandaag nog integraal deel uit van onze leefwereld. Maar in de steeds meer seculariserende samenleving komt ons religieus erfgoed onder druk te staan. Het CRKC wil dit rijke patrimonium beschermen en een zinvolle toekomst bieden. Het expertisecentrum is gevestigd op een uitverkoren plek: de eeuwenoude abdij van Park in Heverlee.

De reddende engel
Sinds haar oprichting in 1997 zet het CRKC zich in voor het de instandhouding en valorisatie van het kunst- en cultuurhistorisch religieus patrimonium. Als expertisecentrum biedt het CRKC advies over goed en doeltreffend behoud en beheer, maakt op vraag inventarissen – weten wat je hebt, daar begint alles mee – en begeleidt herbestemmingen van religieuze erfgoedcollecties. Ook voor info over medegebruik, neven- en herbestemming van kerkgebouwen is het CRKC een aanspreekpunt.
Klooster- en abdijgemeenschappen, kerkfabrieken en andere religieuze instellingen, maar ook privépersonen of gemeenschappen van andere erediensten kunnen bij het CRKC terecht met al hun vragen over religieus erfgoed. Het hoeft zelfs niet altijd over ‘topstukken’ te gaan, wel integendeel.

Info
Naam
CRKC
Adres
Abdij van Park 7, 3001 Heverlee
Contact
016 40 60 73
E-mail
info@crkc.be
Facebook
www.facebook.com/CRKC-124177380977347/
Website
crkc.be/
1/6
expertisecentrum
Naam
CRKC
Adres
Abdij van Park 7, 3001 Heverlee
Contact
016 40 60 73
E-mail
Facebook
Meer info
Bezoek de website
Leuvens erfgoed, doe mee