Om ervoor te zorgen dat deze site correct werkt, en om de site te evalueren en verbeteren, gebruiken we cookies. Door onze site te gebruiken, accepteert u onze Cookie verklaring.

Aanvullend bij de dvd 'De Brand van Leuven' liet de erfgoedcel een digitaal lespakket ontwikkelen. Zowel de dvd als het lespakket zijn gratis voor alle scholen in Leuven. Omdat het van belang is dat de kinderen en jongeren van vandaag deze sombere bladzijde uit de Leuvense geschiedenis kennen en kunnen duiden.
Het lespakket biedt leerkrachten van de derde graad lager onderwijs en van de eerste en derde graad middelbaar onderwijs enkele lesopties om voor en na het bekijken van de documentaire hier in de klas dieper op in te gaan.

Auteur Leen Alaerts (lector geschiedenis KHLeuven) heeft elementen uit de documentaire samengebracht op basis waarvan leraren op maat van hun leerlingen de leerinhoud zelf verder kunnen bepalen. Deze tekstuele synthese wordt bovendien verrijkt met extra beeldmateriaal dat hoofdzakelijk afkomstig is uit het stadsarchief.

Lesoptie 1 biedt een kader om binnen één lesuur zowel de documentaire (30 minuten) te bekijken als ze klassikaal te bespreken. In lesoptie 2 wordt aan de hand van extra documenten nog dieper ingegaan op de inhoud. Deze lesopties kunnen zowel in het secundair onderwijs als in de derde graad van het basisonderwijs ingezet worden.
Lesoptie 3 is de meest uitgebreide en richt zich op de oudste doelgroep, de derde graad van het secundair onderwijs. Hierin worden bovendien methodieken aangereikt om de leerlingen historische kritiek te laten toepassen op de documentaire en op de documenten. Ook de documenten verschillen in moeilijkheidsgraad naargelang de leeftijd en competenties van de leerlingen.

De basisinhoud van de drie lesopties is dezelfde. Bedoeling is om in vier groepen te werken rond vier thematische vragen die de leerlingen laat nadenken over oorlog en de globale en lokale impact.
o Oorzaken: Welke omstandigheden en motieven verklaren het gewelddadig gedrag van de Duitsers tijdens de inval in België?
o Aanleiding: Welke concrete gebeurtenis dreef de Duitsers tot brandstichting? (Hierover bestaan verschillende versies.)
o Gebeurtenissen: Hoe lang duurde het geweld? Wat gebeurde er juist? Wat gebeurde er met de Leuvenaars?
o Gevolgen: Wat was er vernield? Hoeveel mensen stierven? Hoe reageerde de internationale gemeenschap/andere landen?

Info
Prijs
Gratis
Te koop
Via erfgoedcel@leuven.be
Jaar
2014
Type
Educatief pakket
1/3
educatief pakket
Prijs
Gratis
Te koop
Via erfgoedcel@leuven.be
Jaar
2014
Meer info
Terug naar boven