• In Alles
    • In Publicaties
    • In Organisaties
    • In Projecten

Leuvens Historisch Genootschap (LHG)

Eeuwenoud. Springlevend', zegt het motto van de stad Leuven. Het Leuvens Historisch Genootschap is een vereniging die dat ‘eeuwenoude' Leuven ter harte neemt. Het doet dit met nog meer nadruk als er waardevol erfgoed bedreigd is. Samen met vele Leuvenaars informeert het over de geschiedenis van de stad en waakt het over het stedelijk patrimonium. 

Waken over de stad
Onbekend is onbemind, en in het geval van erfgoed mag je daar rustig het woord ‘bedreigd’ aan toevoegen. Het Genootschap bestudeert daarom facetten van het Leuvense patrimonium en belicht de historische waarde van sites en gebouwen. Het Genootschap maakt van erfgoed ook een sociaal-cultureel gebeuren. En als het nodig is, spreekt de vereniging het beleid aan.

Het Genootschap maakt de resultaten van zijn studiewerk bekend in driemaandelijkse nieuwsbrieven, jaarboeken, documentenmappen en andere publicaties. Het organiseert daarnaast ook historische wandelingen en richt jaarlijks een lente- en herfstexcursie in naar historische plekken in de nabije of iets verdere omgeving. 

Het Genootschap is er voor al wie geïnteresseerd is in en zich bekommert om het erfgoed en het bouwkundig patrimonium van Groot Leuven. Je kunt er lid van worden en je kunt het Genootschap in gedachten houden en contacteren als er iets aan de hand is met het Leuvense erfgoed en patrimonium.

Info
Naam
LHG
Adres
Kaboutermansstraat 66, 3000 Leuven
Tel
016 23 34 01
E-mail
lhg@telenet.be
Type
Erfgoedvereniging
Website
www.leuvenshistorischgenootschap.be
1/5
erfgoedvereniging
Naam
LHG
Adres
Kaboutermansstraat 66, 3000 Leuven
Tel
016 23 34 01
E-mail
Meer info
Bezoek de website
Leuvens erfgoed, doe mee