SELECT imr.modulerelatedno, imr.itemno1 AS item FROM item_module_related AS imr
								  	WHERE imr.partno1 = 2
									AND imr.itemno2 = 151
									AND imr.partno2 = 23
Nieuw cultureel-erfgoedconvenant | Nieuws | Erfgoedcel Leuven

Om ervoor te zorgen dat deze site correct werkt, en om de site te evalueren en verbeteren, gebruiken we cookies. Door onze site te gebruiken, accepteert u onze Cookie verklaring.

Nieuw cultureel-erfgoedconvenant

14 december 2020

Recent besliste de Vlaamse regering over de werkingsmiddelen voor de Erfgoedcellen in Vlaanderen. Erfgoedcel Leuven werd sterk gewaardeerd en ontvangt voor haar werking in de periode 2021-2026 een jaarlijkse subsidie van 270.000 euro, een verhoging van maar liefst 70.000 euro ten opzichte van de vorige beleidsperiode. De afspraken die voor dit bedrag tussen de stad en de Vlaamse Overheid gemaakt zijn, werden vastgelegd in een nieuw cultureel erfgoedconvenant voor Leuven.

De Erfgoedcel van de stad Leuven levert al jaren mooi werk. Enkele voorbeelden zijn Erfgoeddag, de Leuvense reuzen, Straathistories en Erfgoedplus. Naast de substantiële steun van de stad aan de Erfgoedcel doet ook Vlaanderen haar duit in het zakje. 

“We zijn blij met de verhoging van de subsidie van 70.000 euro”, aldus schepen van cultuur Denise Vandevoort. “Het is een erkenning voor de dynamische werking van de Erfgoedcel Leuven en een stimulans voor de stad om blijvend aandacht te hebben voor het rijke roerend en immaterieel erfgoed. Leuven is een diverse stad in volle beweging en dat weerspiegelt zich ook in ons erfgoed. We moeten die rijkdom verder ontdekken, ontsluiten en delen met al onze inwoners.“

Het team van de Erfgoedcel Leuven is verantwoordelijk voor de uitvoering van de doelstellingen die in het cultureel-erfgoedconvenant staan.
Naast de cruciale netwerkfunctie heeft de Erfgoedcel nog vier speerpunten voor haar erfgoedwerking in 2021-2026:

 • Erfgoed meer zichtbaar maken en maximaal doen beleven
  Op diverse plekken in de stad zet de Erfgoedcel in op zichtbaarheid en beleving van erfgoed. De herbestemming van het stadhuis, als icoon voor de stedelijke samenleving en topmonument, vormt hierin een speerpunt. Ook binnen stadsbrede evenementen en communicatie verhoogt de Erfgoedcel de aandacht voor erfgoed. De Erfgoedcel coördineert de Erfgoeddagen in Leuven en werkt mee aan jubilea zoals 200 jaar Kruidtuin en 100 jaar wielrennen tijdens het WK wielrennen in Leuven in 2021.
 • Een diverse en inclusieve erfgoedwerking
  In een diverse en dynamische stad als Leuven wil de Erfgoedcel ervoor zorgen dat de deelnemers van en aan cultureel erfgoedactiviteiten een betere afspiegeling zijn van de samenleving. Ze betrekt diverse gemeenschappen en zet verder in op buurtinitiatieven zoals de Straathistories waarbij bewoners zelf aan de slag gaan rond het erfgoed en de geschiedenis van hun buurt. Via erfgoededucatie en bv. een jongerenluik op Erfgoeddag geeft ze kinderen en jongeren een actieve rol.
 • Basiszorg erfgoedcollecties optimaliseren
  Verenigingen of organisaties van binnen en buiten de erfgoedsector kunnen op maat advies en ondersteuning krijgen over de basiszorg voor hun collecties, archieven en immaterieel erfgoed. Van inventarisatietrajecten in bv. Leuvense kerken, het waarderen van collecties, tot workshops over erfgoedzorg of gespecialiseerd materiaal ter beschikking stellen via de uitleendienst (uitleendiensterfgoed.be).
 • Integraal en duurzaam digitaal verhaal
  Digitalisering en online vindbaarheid zijn belangrijker dan ooit. Ook voor de erfgoedwerking voor en achter de schermen. Van het digitaal beschikbaar maken van erfgoedcollecties, testcases en experimenten, tot digitale platformen over erfgoedverhalen.

Downloads

Terug naar boven