Om ervoor te zorgen dat deze site correct werkt, en om de site te evalueren en verbeteren, gebruiken we cookies. Door onze site te gebruiken, accepteert u onze Cookie verklaring.

Schatten van/in Mensen

Schatten van/in Mensen was een eye-openertraject over immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen. Denk aan traditionele ambachten, volksmuziek, wiegeliedjes, spreekwoorden, feesten, carnaval, volkssporten, enz. Die reizende fototentoonstelling toonde zowel Vlaamse als Amerikaanse 'dragers' van immaterieel cultureel erfgoed: mensen die meester zijn in hun vak of kunst, of een voortrekker zijn in een bepaalde traditie.

De UNESCO-conventie van 2003 ter bescherming van immaterieel cultureel erfgoed voedt het internationale denkproces rond hoe omgaan met traditie, identiteit, diversiteit en culturele repertoires. Ook België ondertekende die UNESCO-conventie. Om meer aandacht te vestigen op die conventie en dit immaterieel cultureel erfgoed, werkten FARO- Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed vzw, de erfgoedcellen van Aalst en Leuven, het Openluchtmuseum Bokrijk, de stad Dendermonde en Tapis plein samen het project Schatten van/in Mensen uit. En er werd over de grenzen heen gekeken. Want in de VS kent de National Endowment for the Arts (NEA) al sinds het eind van de jaren '70 jaarlijks een beperkt aantal national heritage fellowships toe aan bijzondere individuen. Al even lange tijd brengt de Amerikaanse etnoloog en fotograaf Alan Govenar deze bijzondere mensen in beeld.

In Vlaanderen bundelden we de krachten voor een uitwisselingsproject rond deze Levende Menselijke Schatten en gingen in zee met Alan Govenar en haalden naast de Amerikaanse ook een aantal Vlaamse erfgoeddragers voor zijn lens: mensen die meester zijn in hun vak of kunst, of een voortrekker zijn in een bijzondere traditie. Het kan gaan om een beiaardier, een bierbrouwer, een druiventeler... Al deze 'levende menselijke schatten' uit Amerika en Vlaanderen werden via uitvergrote foto's tentoongesteld.

Die tentoonstelling was achtereenvolgens te bezoeken in Bokrijk, Aalst, Leuven, Brugge en Dendermonde. Telkens werden er op de locatie zelf nog aanvullende immaterieel cultureelerfgoedprojecten geprogrammeerd. Schatten van/in Mensen toonde, betrok anderen, stimuleerde reflectie en wilde op die manier de ogen openen voor het toen nog minder 'bekende' immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen.

Naast de tentoonstelling in de Schatkamer van Sint-Pieter, werd in Leuven nog een lezingenavond georganiseerd op 9 november 2010, om 20 uur in de gotsiche zaal van het stadhuis. Marc Jacobs (FARO), Prof. Em. Roland Renson (KU Leuven), Luc Rombouts (Universiteitsbeiaardier) en Klaas Jaap van der Meijden (Resonant) gingen dieper in op achtereenvolgens de UNESCO-conventie van 2003, het jaartallenleven van Leuven en de beiaard en klokkenmuziek als immaterieel erfgoed.

Info
Naam
Schatten van/in Mensen
Datum
4 t.e.m. 21 november 2010
Locatie
M- Schatkamer van Sint-Pieter Grote Markt, 3000 Leuven
Partners
Alan Govenar, FARO vzw, Erfgoedcel Aalst, Erfgoedcel Leuven, Openluchtmuseum Bokrijk, stad Dendermonde, Tapis plein, Francis Stroobants, Herman de Wit, Jean-Marie Velghe, Luc Rombouts en het Verbond der Jaartallen
Website
tapisplein.be/nl/archief/expertisecentrum/laboprojecten/schatten-vanin-mensen
Type
Tentoonstelling
1/6
tentoonstelling
Naam
Schatten van/in Mensen
Datum
4 t.e.m. 21 november 2010
Locatie
M- Schatkamer van Sint-Pieter Grote Markt, 3000 Leuven
Meer info
Bezoek de website
Terug naar boven