Om ervoor te zorgen dat deze site correct werkt, en om de site te evalueren en verbeteren, gebruiken we cookies. Door onze site te gebruiken, accepteert u onze Cookie verklaring.

Hoe komt een nieuwe straatnaam tot stand?

Je voornaam krijg je van je ouders en je familienaam erf je, maar hoe gaat het in z'n werk als een nieuwe straat een naam moet krijgen?

Dat verloopt volgens een vrij complexe procedure. Het initiatief en de eindverantwoordelijkheid liggen bij het college van burgemeester en schepenen (CBS), maar het Comité Toponymie werkt vooraf al een gemotiveerd naamvoorstel voor de nieuwe straat uit. Dat comité is samengesteld uit ambtenaren van verschillende stadsdiensten én externe deskundigen die expert zijn op verschillende domeinen. Voor zijn advies laat het comité zich mee leiden door een aantal naamkundige principes en een huishoudelijk reglement.

Als het college het voorstel van het Comité Toponymie goedkeurt, wordt het nadien voorgelegd aan de gemeenteraad die die straatnaam dan principieel kan goedkeuren. Pas na dit princiepsakkoord start het openbaar onderzoek: dat loopt minstens 30 dagen en is bedoeld om extra adviezen in te winnen (o.a. bij de Cultuurraad en de provinciale straatnaamcommissie) en om het straatnaamvoorstel bekend te maken bij de bewoners. Woon je in die nieuwe straat of heb je er eigendom, dan krijg je een brief over het princiepsakkoord. Daarnaast vind je als Leuvenaar het naamvoorstel terug in Info Leuven of via de officiële aanplakplaats. Op die manier kan je als inwoner eventueel een bezwaar indienen.

Na het openbaar onderzoek wordt het volledige dossier met de eventuele bezwaren opnieuw overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, dat het op zijn beurt weer op de agenda van de gemeenteraad plaatst. Pas dan kan een definitief besluit genomen worden en kan de straatnaam ook in praktijk officieel toegekend worden.

1/1
Terug naar boven