Toegankelijkheidsverklaring | Erfgoedcel Leuven
    
    
    
    

          
    
    
          
    
    
    

    
    
    
    


    
          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
          
          
          
    
    

    
    

    

          	
		
	

      
  

  

Om ervoor te zorgen dat deze site correct werkt, en om de site te evalueren en verbeteren, gebruiken we cookies. Door onze site te gebruiken, accepteert u onze Cookie verklaring.

 • In Alles
  • In Publicaties
  • In Organisaties
  • In Projecten

Toegankelijkheidsverklaring

Verplichte inhoudseisen
Erfgoedcel Leuven streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://www.erfgoedcelleuven.be.

Nalevingsstatus
Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud
De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

1.3.5 Identificeer het doel van de input: Nog niet ieder invulveld kan door hulpsoftware worden bepaald. We kijken om dit in orde te brengen en o.a. een auto-complete functie te voorzien.

1.4.3 Contrast (minimum): Ons huidig kleurenpalet zorgt voor contrastproblemen. Het gebruik van ons kleurenpalet zal worden herzien.

1.4.4 Herschalen van tekst: Content kan nog niet eenvoudig herschaald worden zonder verlies van content of functionaliteiten.

1.4.12 Tekstafstand: De tekstafstand op onze website kan niet door de gebruiker worden bepaald.

2.1.1 Toetsenbord: De website is slechts gedeeltelijk toegankelijk met enkel een toetsenbord.

2.1.2 Geen toetsenbordval: Het websitemenu en de zoekfunctie zijn nog niet toegankelijk met het toetsenbord.

2.4.1 Blokken omzeilen: Sommige content-blokken, zoals de footer, komen vaak terug maar beschikken niet over een ‘terug naar content’-knop waarmee gebruiker snel naar de belangrijkste info op de pagina kan navigeren. Deze knop zal worden voorzien.

2.4.3 Focusvolgorde: De focus begint momenteel in het midden van de website. Dit is verwarrend voor de gebruiker.

2.4.4 Linkdoel (in context): Het doel van sommige links is niet duidelijk uit de context. Dit is o.a. het geval op de banner op de homepagina.

2.4.6 Koppen en labels: Niet alle website-labels zijn duidelijk te lezen door hulpsoftware.

2.4.7 Focus zichtbaar: Het is niet duidelijk zichtbaar op welk element van de website wordt gefocust. Hierdoor is de website moeilijk navigeerbaar met het toetsenbord.

2.5.3 Label in naam: Nog niet alle labels kunnen aangestuurd worden door spraakcommando’s.

4.1.1 Parsen: Er zitten nog enkele kleine fouten in de website-code. Deze worden zo snel mogelijk opgelost.

4.1.2 Naam, rol, waarde: De rol en waarde van verscheidene bedieningscomponenten ontbreken. Hierdoor is de website nog niet helemaal toegankelijk voor hulpsoftware.

4.1.3 Statusberichten: Statusberichten kunnen nog niet correct worden opgevolgd door hulpsoftware.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring
Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 11/08/2020, na de beoordeling door een derde partij.

Feedback en contact
Ondervind je een probleem met deze website? Meld het via het contactformulier of per e-mail aan erfgoedcel@leuven.be en vermeld hierbij de pagina en welk probleem je ondervond.

Handhavingsprocedure
Niet tevreden met het antwoord of de toegankelijkheidsambtenaar op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b, van de richtlijn zijn verstuurd?
Neem dan contact op met de ombudsdienst. Hier kan je terecht als je vindt dat jouw vraag of melding onvoldoende is behandeld door de dienst zelf of als je het niet eens met bent de oplossing van de klacht.

Leuvens erfgoed, doe mee