Om ervoor te zorgen dat deze site correct werkt, en om de site te evalueren en verbeteren, gebruiken we cookies. Door onze site te gebruiken, accepteert u onze Cookie verklaring.

Beiaard Universiteitsbibliotheek

De KU Leuven heeft een eigen universiteitsbeiaard. Het melodietje dat elk kwartier weerklinkt is een vaste waarde in de omgeving van het Mgr. Ladeuzeplein.

Bijna de zwaarste

Met een totaal klokgewicht van 35 ton is de Leuvense universiteitsbeiaard de op een na zwaarste beiaard van het land, na die van de Mechelse Sint-Romboutstoren. In vakkringen en bij luisteraars is het instrument vermaard omwille van de warme klank van zijn zware klokken. De zwaarste 32 klokken werden in 1928 gegoten door de Engelse gieterij Gillett & Johnston. 31 klokken zijn in 1983 gegoten door de Koninklijke Eijsbouts in Asten (Nederland).

De Big Ben van Leuven
Elk kwartier klinkt een korte fantasie op het Vlaamse volkslied de Reuzegom. Hiervoor zorgt het automatisch speelwerk. De melodie is na 75 jaar even typisch voor Leuven als het Big Benmuziekje voor Londen. Het automatisch speelwerk gebruikt slechts zes klokken. Het speeltrommeltje heeft geen gaten en kan dus niet worden geherprogrammeerd of verstoken. Viermaal per uur brengen de pinnen hamers in beweging aan de buitenzijde van de klokken. 

Herdenkingsmonument
De statige beiaardtoren werd samen met het gebouw ingehuldigd op 4 juli 1928. Amerikaanse ingenieurs schonken hem als herdenkingsmonument voor hun gesneuvelde collega's in WO I. Net zoals de 48 sterren van de uurwerkplaten, verwijzen de 48 klokken van de beiaard naar het toenmalige aantal Amerikaanse staten.

In 1983 werd het instrument onder impuls van de Amerikaanse beiaardier Margo Halsted grondig gerestaureerd en uitgebreid tot 63 klokken. 16 klokjes die toen buiten gebruik zijn gesteld, klinken nu elk half uur in de Sint-Jan-de-Doperkerk in het Groot Begijnhof.

Liberty Bell of Louvain
Het instrument brengt een uitgesproken pacifistische boodschap en hoort thuis in de reeks vredesbeiaarden, zoals die van Den Haag (Vredespaleis), Ottawa, Kaapstad en Wellington. De basklok van zeven ton, die ook het uur slaat, draagt de naam Liberty Bell of Louvain. Op de vierde klok lees je het opschrift:

Interpres variae sum vitae voce sonora :
Fortunam celebro sit bona sitve mala.
Sit pax in Terris, concordia regnet in orbe :
Ex alto cunctis haec pia vota cano.
Met mijn klanken vertolk ik de wisselingen van het leven:
Ik bezing het lot in goede en kwade dagen.
Laat er vrede en eendracht zijn op aarde :
Dit wens ik u allen toe van op deze hoogte.

Praktisch
Elke dinsdag om 19 uur en elke woensdag om 13 u speelt universiteitsbeiaardier Luc Rombouts op de beiaard aan het Mgr. Ladeuzeplein. Hij speelt op het ritme van het academiejaar en zwijgt dus tijdens de blok en de examens. Zo'n bespeling van dichtbij meemaken? Dat kan. Je kan de concerten vanop afstand beluisteren en bekijken via de livestream. De moeite waard! Verzoeknummers aanvragen doe je per mail.

Info
Klokken
63
Gewicht
35 349 kg
Beiaardier
Luc Rombouts
Bespeling
di (19u) en wo (13u)
Klokkengieters
Gillett & Johnston (1928), Koninklijke Eijsbouts (1983)
Website
www.kuleuven.be/beiaard
1/3
Klokken
63
Gewicht
35 349 kg
Beiaardier
Luc Rombouts
Bespeling
di (19u) en wo (13u)
Meer info
Bezoek de website
Terug naar boven