• In Alles
    • In Publicaties
    • In Organisaties
    • In Projecten

Steun voor cultureel erfgoedproject

Zoek je financiële steun voor een project dat het cultureel erfgoed van Leuven ten goede komt? Weet dan dat je twee keer per jaar een subsidiedossier kan indienen bij de stad Leuven. Lees alle voorwaarden en bepalingen na in het reglement en maak je aanvraagdossier op dat je indient vóór 15 september of 15 februari bij de stad Leuven, t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven.

De stad wil via dit reglement:

  • de zorg voor en het ontsluiten van cultureel erfgoed in Leuven ondersteunen
  • organisaties stimuleren om mee te werken aan een integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid
  • expertise-uitwisseling over de omgang met cultureel erfgoed bevorderen
  • mogelijkheden creëren voor kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering


Meer info over andere socio - culturele subsidies van de stad Leuven vind je op de website van de stad Leuven.

Downloads

Info
E-mail
erfgoedcel@leuven.be
Tel
016 27 22 84
Adres
Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
Leuvens erfgoed, doe mee