Beiaard Groot Begijnhof

De 16 klokjes die ooit in de beiaard van de Universiteitsbibliotheek hingen en die sinds 1998 elk halfuur een melodietje spelen in de toren van de Sint-Jan-de-Doperkerk van het Groot Begijnhof, kregen in de zomer van 2009 nog gezelschap van 29 nieuwe klokken. Naast het automatisch speelwerk, kan de beiaard met zijn 45 klokken vanaf dan ook met de hand bespeeld worden. Deze 'lichte' beiaard weegt 1334 kg.

Het automatisch speelwerk van de beiaard speelt sinds 1998. Het gebruikt hiervoor 16 klokjes van de Engelse klokkengieterij Gillett & Johnston die afkomstig zijn van de beiaard van in de bibliotheektoren. In de zomer van 2009 wordt de beiaard in opdracht van het Groot Begijnhof uitgebreid tot een volwaardige met de hand bespeelbare beiaard. De 29 nieuwe klokken van klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts (Asten, NL) sluiten qua stemming en klankkleur nauw aan bij de historische reeks van de gerenommeerde Engelse klokkengieterij Gillett & Johnston. Het bestuur van het Groot Begijnhof wil met deze nieuwe beiaard het eigen karakter van deze UNESCO Werelderfgoed-site versterken en het aangenaam samenleven van de internationale begijnhofgemeenschap bevorderen.

Ook na de uitbouw in 2009 tot handbespeelbare beiaard, blijft de automaat dagelijks op de oorspronkelijke 16 klokjes spelen. De volledige handbespeelbare beiaard klinkt tijdens het academiejaar tweemaal per maand. Elke eerste en derde woensdag van de maand bespeelt universiteitsbeiaardier Luc Rombouts van 19 tot 20 uur deze Begijnhofbeiaard met het stokkenklavier. Op zaterdagnamiddagen in augustus verzorgen gastbeiaardiers concerten in het kader van Begijnhof Bells.

Samen met de beiaard van de Universiteitsbibliotheek KU Leuven, behoort ook de beiaard van het Groot Begijnhof tot het patrimonium van de universiteit KU Leuven.

Meer info

  • Klokken: 45
  • Gewicht: 1333,4 kg
  • Beiaardier: Luc Rombouts
  • Bespeling: 1e en 3e woe (19 tot 20 uur)
  • Klokkengieters: Gillett & Johnston (16 uit 1928), Koninklijke Eijsbouts (29 uit 2009)
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.