Leuven '68

Leuven '68 toont het ontstaan en verloop van de legendarische studentenrevoltes aan de Universiteit van Leuven.

De film focust op de jaren 1966-1968 en belicht de belangrijkste momenten uit deze woelige jaren: van de publicatie van het mandement van de bisschoppen over de ondeelbaarheid van de universiteit tot de oprichtingen van een Franstalige universiteit in Louvan-La-Neuve. De documentaire toont hoe de Leuvense revolte, die een voorbode werd van een wereldwijde golf aan studentenrevoltes, naast een taastrijd ook een strijd voor emancipatie, inspraak en democratisering was.

De revolte in beeld

De film bestaat integraal uit historisch beeldmateriaal. De studentenprotesten kreeg veel (internationale) persaandacht. Filmploegen uit Vlaanderen, Wallonië, maar ook uit Frankrijk, Engeland en Nederland zakten af naar Leuven om verslag uit te brengen van de opstanden aan de universiteit. Dit leverde maar liefst 20 uur aan beeldmateriaal op, dat Fonk vzw herleidde tot deze 70 minuten durende film.

Lespakket

Leraren kunnen aan de slag met het gratis lespakket. Het pakket richt zich op de 3de graad secundair onderwijs.

Meer info

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.