Salsa!-cahier 18: Het openbare jongensweeshuis te Leuven, 1926-1939

In het Salsa!-cahier 'Het openbare jongensweeshuis te Leuven' geeft pedagoog Lieven Peeters een levendige inkijk in het dagelijke leven van weesjongens en personeel in de periode van 1926 tot 1936.

Het leven in het jongensweeshuis

Gedurende een kleine eeuw domineerde het imposante gebouw voor wezen en ouderlingen het uitzicht van de Frederik Lintsstraat. Vrijwel elke Leuvenaar kende het bestaan van dit gebouw en ook de weesjongens waren zichtbaar en aanwezig in het Leuvense straatbeeld. Maar hoe het leven er binnen de muren uitzag, wist vrijwel niemand. Wie waren de weesjongens? Hoe verliepen hun dagen? Welke kleren droegen zij? Wat schafte de pot? Welke opleiding genoten zij?

Het cahier werpt ook zijdelings een licht op de penibele levensomstandigheden van sommige Leuvenaars in de jaren 1930. Toen de economische crisis hard toesloeg, zagen heel wat ouders in schrijnende armoede zich verplicht hun kinderen onder te brengen in het weeshuis. Er verbleven immers ook ‘halve wezen’ en kinderen wiens ouders niet in staat waren om voor hun kinderen te zorgen. De auteur schetst zo een aangrijpend tijdsportret van deze moeilijke periode in de Leuvense geschiedenis.

OCMW-archief en getuigenissen

Voor deze publicatie dook auteur Lieven Peeters in het archief van het Leuvense jongensweeshuis, een van de vele fondsen van het OCMW-archief dat eind maart 2024 naar het Stadsarchief verhuisde. Steunend op de talloze brieven, verslagen, persoonlijke dossiers van weesjongens en andere documenten in dit rijke archief, geeft het cahier een levendige inkijk in het dagelijkse samenleven van weesjongens en personeel in de periode van 1926 tot 1939. Dit Salsa!-cahier illustreert zo de rijkdom van het OCMW-archief en onderstreept het belang van de verdere ontsluiting ervan voor de kennis en studie van het Leuvense verleden.

Hoe het aanvoelde om weesjongen te zijn in die tijd en op die plaats, leren we niet uit documenten. Zeven oud-weesjongens, inmiddels op leeftijd, deelden hun persoonlijke herinneringen met de auteur. Dankzij hun vaak erg ontroerende getuigenissen komt dit stukje Leuvense geschiedenis weer tot leven.

Praktisch

Het rijkelijk geïllustreerde cahier is te koop in het Stadsarchief en in verschillende Leuvense boekhandels.

Meer info

  • Titel: Het openbare jongensweeshuis te Leuven, 1926-1939
  • Auteur: Lieven Peeters
  • Jaar: 2024
  • Aantal blz.: 112
  • Reeks: Salsa!-cahiers
  • Volume: 18
  • Uitgever: Salsa!
  • Prijs: 20 euro
  • Te koop: in het Stadsarchief en in Leuvense boekhandels
  • Website: Salsa!-cahiers